24. март, 2023

Payroll Specialist (СРБ)

Сè поголем број клиенти ни го доверуваат пресметувањето на платите на своите вработени бидејќи тоа е најекономичен, сигурен и најпрофесионален начин. Затоа сега бараме нови колеги кои ќе ни помогнат да се грижиме за оваа важна и чувствителна област.

Повеќе...